Zorrak ahalik eta arinen ordaindu behar dira, ostean gero eta zailago izaten da ordaintzea.