Inoiz ez gara daukagunagaz konformetan, beti gura dogu gehiago