Danei etorten jake momenturen baten merezidu dabena