Arazoei daukien baino garrantzi handiagoa emoten deutsenagaitik esaten da