Parrandalariari, jaia gustukoa duenari edo lan ez egitearren batera eta bestera dabilenari esaten zaio.