Arazo ekonomikoak dagozanean, bikote harremanetan ere eragina izaten dau horrek