Gauzak sasoiz egin ezkero, hobeto aprobetxetan da denporea; geroko itxi ezkero, estu eta larri ibili beharrean