Buruari asko eragin behar jako lana errazteko edo lanik ez egiteko