Daukaguna baino gehiago gura izaten dogula adierazoteko erabilten da