Lodi dagoanak asko jaten ez dauela esaten dauenean erabilten dan erantzuna da; asko jan ezkero, gizendu egiten dala adierazoteko