Gauzak ikusi edo ulertu nahi ez dituanari esaten jako