Ikazkinaren langintza ez zen ondoen ikusita zegoena.