Hiru elementuok ahal dala neurrian izan behar dira, hortik gora ezin diralako kontrolpean euki