Guzurra sinisgarria izan daiten, gehienetan beste guzur batzuez apaindu beharra dago