Ezkur ugari dagoen urtean, garia ere ugari izaten da.