Etxea bere lekuan egongo da beti, ez da inora joango.