Askotan bakoitzaren alde onak eta txarrak sendiarengandik datozkigu.