Ekaitzaren ostean eguraldia baretzen den moduan, gertaera txarren ostean ere barealdia etortzen da.