Gauzak txarto doazanean, okerrago ezin dirala joan adierazoteko erabilten da