Asto txarragaz behar gitxiago egiten da, horregaitik minduteko aukera gitxiago dauka