Umeak ama berba sarri erabiltzen duenean esaten da.