Amak umeari eskatzen dauen guztia egiten badeutso, umeak alperrik galtzen dira