Zuzterrik edo ganorarik ez duen pertsonari esaten jako.

Ganorabako

Igaz igazkoa, aurten aurtengoa; nekez ezkonduko da ganorabakoa

Ganorabakoak beti dauka atxakiaren bat.