Jesarrita edo etzunduta gaudela zutik ipintea.

Zutitu, altxatu