Aizkorarekin egurra txikitzean urteten dan egur zatia

Ezpala

Zelango egurra, halango zozpala

Gure gurasoengandik ikasten ditugu gauzak eta haien antzekoak izaten gara, bai gaitasunetan, izaeran…