Urtearen hamakagarren hilea, abenduaren aurre-aurrean dagoana

Azaroa