Laiaz, aitzurrez eta abarrez altzetan dan lur-zati bedarduna

Zohi