Zurda edo tendoiren bateko bihorkadea

Bihorkadea.