Metal batzuen oxidazinoagaitik lohia agertu

Herdoildu

Min bako arranak, ugerrak jan.

Gauzak lortzeko soinu, zarata, protesta, negar egin behar dela adierazteko.