Zeozeren jaube dana; etxe, lantegi edo antzekoen buru dana.

Jaubea