Umea bularra hartzen duenean ateratzen duen zaratari esaten zaio, edo traguka hartzen dela adierazteko.

Ia txikitxu, hartuizu titia txurku-txurku.