Ume hizkeran okela adierazteko.

Okela

Afarian txitxi jango dugu.