Atea edo bentanea barrutik zarratzeko ipinten dan burdinazko edo egurrezko pieza.

Ataga