Umeen hizkeran tripako zila.

Zila

Non dauka umeak tirrina?