Hotzak eragiten dauan arnasbideetako eritasuna, moko-jario neurriz gainekoa dakarrena.

Katarro