Etxe-barruetan oholtzadurearen azpiko habea

Hagea

Etxe horrek habea dauka / Etxeko habea dauka horrek!

Askotan bakoitzaren alde onak eta txarrak sendiarengandik datozkigu.