Ohiu egitearen ekintzari esaten jako.

Oihuka, deiadarka

Sokorruka barik, egin ezazu berba pertsonen moduan.