Aita-amak eta seme-alabak osatzen daben familia unidadea.

Familia