Pertsonekaz nahi elikagaiagaz erabiltzen da, eztitasuna edo biguntasuna adierazteko.

Bigun