Botoi bat zapaldu edo indarrez zerbait bultzatzeko ekintza.

Zapaldu, bultzatu