Puzkerra adierazteko erabilten den onomatopeia.

Uzker

Nork egin du purrut?