Bere pisuaren gainetik dagoen mutila.

Lodikote, lodito

Jan bako ederrik ez dago. Jan eta lo, potolo

Lodi dagoanak asko jaten ez dauela esaten dauenean erabilten dan erantzuna da; asko jan ezkero, gizendu egiten dala adierazoteko. Alperrari esaten zaio, jan eta lo baino ez badu egiten gizenduko dela adierazteko.