Buztinezko ontzi itxia eta sabel handikoa, goikaldean bi zulo dituana, bata handia eta bestea txikia; ura freskatzeko erabilten dana.

Pozal