Lurrak, uraren nahiz beste zerbaiten eraginez, beherantz egin.

Narra egin