Lokarriak lotzeko ekintzari esaten jako.

Troinua, korapiloa egin