Katuari deitzeko erabiltzen da.

Mixina psss!

Mix, mix, mix, etorri mixina.