Ume jaiobarriei garritik behera ipinten jaken ehuna, txizak eta kakak ez urteteko.

Fardel