Lez

Bardintasuna adierazoten dauan berbea da.

Bezala