Kare hil eta urezko nahasketa; hormak zuritzeko, arbolak kareztatzeko, eta abarretarako erabilten dana

Kare-esne