Lei

Izozturiko urari esaten zaio.

Izotz

Leia, edurraren deia / Eurien gaineko leia, eurien deia

Euria egin ostean leia botaz gero, berriz dugu bustitzeko arriskua, euria baitakar.